Home

Wij heten u van harte welkom op de site van Stichting Indonesia.

Stichting Indonesia ondersteunt kansarme mensen in Indonesie.
Stichting Indonesia werd opgericht en notarieel geregistreerd op 27 mei 2010.
Het initiatief voor de oprichting werd genomen door Maria Blom.
Deze stichting heeft zich als doel gesteld, mensen die in afgelegen dorpjes wonen  te ondersteunen.
Stichting Indonesia is er voor alle kansarme mensen in de regio, waarin deze werkzaam is.
Deze regio wordt in eerste instantie gevormd door de dorpjes Rogojampi en rondom Banyuwangi op Java.
De stichting is klein en slagvaardig. Ieder jaar bezoekt Maria Blom deze plaatsen. Daar overlegd zij met de dorpsoudsten welke doelen er het meest geschikt zijn voor ondersteuning.
Op deze wijze is het mogelijk, om met zekerheid te kunnen vaststellen, of alle financiële  middelen ook daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komen of gekomen zijn.

 De doelstelling van de Stichting:

Stichting Indonesia heeft ten doel het ondersteunen van kansarme mensen in Indonesië.
Stichting Indonesia geeft financiële steun aan:
1 – Zieke mensen die medische verzorging behoeven.
2 – Hulpbehoevende bejaarde mensen.
3 – Ouders welke hun kinderen om financiële redenen niet kunnen laten studeren.
4 – Het bouwen van stenen woningen ter vervanging van de huidige uit riet opgebouwde huisjes.
5 – Projecten welke ten goede komen aan de werkgelegenheid, waardoor mensen zelf blijvend in hun
levensonderhoud kunnen voorzien.

Het bestuur wordt gevormd door:

Mevrouw M. (Maria) Blom : voorzitter/penningmeester
De heer R. (Roy) Klein : secretaris
Mevrouw T. (Toos) Quirijns : bestuurslid

Waarom deze site?
Middels deze site hopen wij een breder publiek te bereiken voor het verwezenlijken van onze doelen. Wij hopen zo mensen te vinden die net als wij begaan zijn met het lot van anderen en bereid zijn hiervoor een donatie te geven aan onze stichting.
Met deze gelden willen wij de door ons beoogde doelen verwezenlijken. Voorheen deden wij dit uitsluitend uit eigen middelen en met giften van vrienden en kennissen. De doelen welke de Stichting beoogd, zijn vervat in het beleidsplan. Zie tabblad “Beleidsplan”

Het adres van de stichting is:
Stichting Indonesia
St. Antoniusstraat 68
5144AE  Waalwijk

Voor verdere info zie tabblad “Contact”