Financieel overzicht 2016

 

 

 

Balans                                                     31-12-2016             31-12-2015             31-12-2014

 

Activa                 Liquide middelen             278                          2158                        1297

                                                                  ——————————————————————

                                                                    278                          2158                        1297

                                                                  ======================================

Passiva             Eigen vermogen               243                          2.123.                      1.282

                            Kortlopende schuld          35                                35                            35

                                                                  ——————————————————————

                                                                    278                          2.158                       1.297

                                                                  ======================================

Opbrengsten en uitgaven                       2016                          2015                        2014 

Donaties/giften                                            785                        2.545                       4.635

Resultaat evenementen                                 0                                0                       1.579

                                                                  ——————————————————————-

Totaal opbrengsten                                    785                         2.545                       6.214

Algemene kosten                                          0                                0                           182

Bankkosten                                                128                             144                          155

                                                                  ——————————————————————–

Totaal kosten                                              128                             144                          338

 

Resultaat voor project uitgaven                657                         2.401                       5.876

 

Uitgaven inzake project Indonesië          2.535                        1.540                       5.473

                                                                  ———————————————————————

Netto resultaat                                          -1.878                           861                         403

                                                                  ========================================