Wie zijn wij

Bestuur

ria1

Maria Blom – oprichtster van de Stichting Indonesia.

Getrouwd met Jan, heb 2 lieve kinderen en 2 schatten van kleinkinderen.
Eens per jaar ga ik naar Indonesië om te kijken wat de Stichting voor de mensen daar zou kunnen betekenen. Ik probeer dan ook altijd om even een kijkje te nemen bij de mensen welke ik het jaar daarvoor hebt bezocht.
De reis bekostig ik uit eigen middelen, omdat ik wil dat het geld van donateurs alleen gebruikt wordt voor het doel waarvoor het is bestemd, namelijk het helpen van kansarme mensen.

Sukarno Sukarno – de man met wie de stichting samenwerkt.
Hij woont in het dorp Rogojampi op java maar verricht zijn werkzaamheden op Bali.
Sukarno is een spiritueel leider, genezer en helderziende.
Behalve zijn werk als spiritueel genezer en helderziende, begeleid hij ook jongeren die aan de rand van de maatschappij leven.
Door zijn werk komt hij in aanraking met allerlei mensen uit verschillende lagen van de bevolking.
Hierdoor is hij als geen ander goed op de hoogte welke mensen echt hulp behoeven.
Met het geld wat hij verdient onderhoud hij niet alleen zijn gezin, zijn moeder, zijn schoonouders maar ook andere mensen die bijvoorbeeld de rekening van de dokter niet kunnen betalen of die geen eten kunnen kopen enz. enz. enz..
Roy1 Roy – getrouwd en 1 zoon en 1 dochter.
In het dagelijks leven ben ik financieel administrateur. Verder heb ik wel een druk bestaan.
Mijn ouders komen van oorsprong uit Indonesië. Sinds de oprichting van Stichting Indonesia ben ik bestuurslid. Ik onderschrijf de doelen van de stichting en draag deze dan ook een warm hart toe.
female200 Toos Querijns
Zij verricht administratieve werkzaamheden voor de Stichting.

 

Leden

Nellie van den Hoof

Ook Nellie van den Hoof draagt haar steentje bij voor de de Stichting.
Nellie heeft een praktijk voor persoonlijke ontwikkeling.
Door haar eigen levenslessen is zij een ervaringsdeskundige, wat haar in staat stelt haar medemens te helpen bij het proces van bewustwording.

Een deel van de opbrengst van haar consulten stelt zij beschikbaar aan Stichting Indonesia.
Uiteraard is de Stichting haar hiervoor zeer dankbaar.

Voor meer info over haar werk verwijzen wij u naar haar site: http://www.eenaanreiking.nl