Home

Wij heten u van harte welkom op de site van Stichting Indonesia.

Stichting Indonesia ondersteunt kansarme mensen in Indonesie. Stichting Indonesia werd opgericht en notarieel geregistreerd op 27 mei 2010. Het initiatief voor de oprichting werd genomen door Maria Blom. Deze stichting heeft zich als doel gesteld, mensen die in afgelegen dorpjes wonen  te ondersteunen. Stichting Indonesia is er voor alle kansarme mensen in de regio, waarin deze werkzaam is. Deze regio wordt in eerste instantie gevormd door de dorpjes Rogojampi en rondom Banyuwangi op Java. De stichting is klein en slagvaardig. Ieder jaar bezoekt Maria Blom deze plaatsen. Daar overlegd zij met de dorpsoudsten welke doelen er het meest geschikt zijn voor ondersteuning. Op deze wijze is het mogelijk, om met zekerheid te kunnen vaststellen, of alle financiële  middelen ook daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komen of gekomen zijn.

Het bestuur wordt gevormd door:

Mevrouw M. (Maria) Blom : voorzitter/penningmeester
De heer R. (Roy) Klein : secretaris
Mevrouw T. (Toos) Quirijns : bestuurslid