Doelen 2015

Welke doelen wil de Stichting bereiken in 2015.
Behalve de primaire doelen van de Stichting, zou de Stichting heel graag een rijstveld willen kopen en kleine bedrijfjes een impuls geven zodat de mensen hun winkel/garage of eethuisje verder kunnen uitbouwen en oude apparatuur vernieuwen.

Vorig jaar is uit gesprekken met dorpshoofden de wens uitgesproken om voor 2015 balen rijst, suiker, zout, koffie  en meel aan de armen te geven.
Dit gaat als volgt: de namen van de mensen die hiervoor in aanmerking komen worden genoteerd en zullen de spullen ook bij deze mensen worden afgeleverd.
De Stichting wil ook het werkgebied wat groter maken om zodoende nog meer arme mensen te kunnen bereiken.
Tevens zal ook verder gezocht worden naar gehandicapte kinderen, met het doel om deze kinderen en ouders een helpende hand toe te steken. Dit is wel een proces wat moet groeien omdat niet iedereen voor deze hulp open staat.
Verder zal ik doorgaan met het verstrekken van informatie aangaande hygiëne  en verzorging van dieren.
Dit laatste is een heel belangrijk punt omdat de Stichting, de mensen die kippen en geiten houden, ook een helpende hand toesteekt.
De Stichting levert niet alleen de dieren maar ook het materiaal om deugdelijke hokken te bouwen en de eerste balen voer zodat men meteen een goede start heeft.